Functioneel neurologische stoornis FNS

 

Wat is FNS? – Stichting FNS

Wat is een functioneel-neurologische-stoornis? 

Functionele Neurologische Stoornis is een storing van het zenuwstelsel, het zenuwstelsel functioneert maar ontvangt de signalen van het lichaam niet goed en zend ze niet juist. Een functioneel-neurologische-stoornis werd voorheen ook wel een conversiestoornis genoemd. De meeste neurologen, therapeuten en fysiotherapeuten spreken tegenwoordig over een functionele stoornis of FNS. De diagnose wordt gesteld door een neuroloog die een uitgebreide anamnese afneemt en een uitgebreid lichamelijk onderzoek doet.

Welke klachten horen bij een functioneel-neurologische-stoornis?

Een functioneel-neurologische-stoornis wordt gekenmerkt door verstoringen van de motorische (beweging) of sensorische (gevoel) functies.

Veel voorkomende klachten zijn verlamming, beven, schudden, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen, blindheid, gevoelsverlies, loopproblemen, spraakproblemen, wegrakingen of op epilepsie lijkende aanvallen.

 

Behandeling

Sinds 2023 is Anita gespecialiseerd in het behandelen van functioneel neurologische stoornis FNS, voorheen conversiestoornis genoemd. 

Zij is zowel geschoold in de oefentherapeutische behandeling van FNS (gevolgd bij Bart van Buchem) als de cognitief gedragstherapeutische behandeling van FNS conform het behandelprotocol van Hoogduin en collega’s gevolgd bij drs. Marleen Tibben (HSK). De praktijk is aangesloten bij stichting FNS.

Oefentherapie gegeven door een therapeut aangesloten bij het FNS netwerk. De  oefentherapeutische behandeling is gericht op het opnieuw trainen van de hersenen en het afleren van abnormale bewegingspatronen. Het her-trainen gaat in stappen, de activiteiten worden in samenspraak met de patiënt langzaam opgebouwd.  

 

De cognitief gedragstherapeutische behandeling volgens het protocol bestaat uit een aantal klacht specifieke behandelingen door middel van gedragstherapie, hypnose en/of katalepsie-inductie. Op het moment dat iemand grotendeels of volledig klachtenvrij is, besteden we aandacht aan stressmanagement en terugvalpreventie. Door middel van stressmanagement bekijken  hoe de spanning zich opbouwt en wat we kunnen toepassen om spanning te voorkomen of af te laten nemen.

De behandeling zal altijd individueel zijn

 

Wat is FNS? – Stichting FNS

From Wheels to Heels – 2Doc.nl

 

Anita is aangesloten bij het FNS-net, een netwerk van therapeuten gespecialiseerd in FNS.